Fedtsugning

Forundersøgelsen:

Ved forundersøgelsen anbefaler vi, at du lader et familiemedlem eller en god veninde deltage, da der er meget information, som efterfølgende kan være svær at huske på. Det er en rigtig god idé at have gennemlæst vores informationsmateriale inden du møder op til forundersøgelsen, medbring gerne en liste med spørgsmål du har til forløbet.

Ved forundersøgelsen må du meget gerne medbringe vores spørgeskema i udfyldt stand, du kan downloade det her. Der skal minimum gå en uge fra forundersøgelse til operationen må udføres.

Din tryghed er vores største prioritet:

Ved konsultationen sikrer lægen sig, at du helbredsmæssigt er klar til operation. Der er enkelte specifikke sygdomme og medicinske behandlinger, som øger risikoen ved kirurgi, hvorfor vi må afstå fra at operere, se detaljeret liste her. Overvægt og rygning er blandt de to største risikofaktorer ved kosmetisk kirurgi. Det anbefales, at dit BMI er under 27 og må maksimalt være 30, du kan udregne dit BMI her. Du skal stoppe med rygning fra rygning 4 uger før operationen indtil fire uger efter operationen. Hvis der er behov for supplerende undersøgelse fx blodprøver, hjertekardiogram (EKG) osv aftales dette. Får du medicin aftaler du i samråd med kirurgen om der skal ændres eller pauseres i din behandling, læs her.

Fedtsugning kan foretages over det meste af kroppen, hvis man er generet af en unormal fedtfordeling. De hyppigste områder hvor man foretager fedtsugning er:

Maven, hofter, under hagen, brystet ( mandelig brystudvikling), ydersiden af lår ( ridebukser ), inderside af lår, knæ, underben & ankler.

Fedtsugning er i sig selv ikke en velegnet metode til at opnå et vægttab og de bedste resultater opnås hos patienter der er normalvægtige. Vi foretager ikke fedtsugninger over 4 L, da risikoen for komplikationer er for stor.

Før operationen:

Hvis man er sund og rask, normalvægtig og ikke-ryger, har man det bedste udgangspunkt før en operation og vil have mindst risiko for at udvikle en komplikation. Hvis du ryger er det derfor vigtigt at du stopper med at ryge 4 uger før og 4 uger efter operationen. Er du overvægtig bør du tilstræbe et vægttab, så dit BMI er tæt på 27. Forskellige former for medicin og naturpræparater påvirker blødningstendensen, hvorfor du i samråd med kirurgen skal pausere visse behandlinger inden en operation. Undgå gerne alkohol en uge før operationen.

På operationsdagen:

Operationen kan foretages i både lokal og fuld bedøvelse, alt efter hvor meget fedt og hvor mange omåder der skal behandles. Hvis du skal opereres i fuld bedøvelse skal du være fastende i 6 timer før operationen, du må dog godt drikke et enkelt glas saft eller vand op til 2 timer før operationen, men ingen mælkeprodukter. Skal du derimod opereres i lokal bedøvelse anbefaler vi at du spiser og drikker som du plejer.

Når du ankommer til klinikken, får du anvist din seng af sygeplejersken. Du har en samtale med kirurgen, så evt spørgsmål til forløbet kan afklares, derefter laves optegninger på huden og der tages fotos til din journal. Herefter møder du anæstesi (bedøve) lægen, som informerer dig om bedøvelsen og giver dig smertestillende medicin. Du er nu klar til operation.

Operationen:

Selve operationen tager omkring 1-2 timer anhængigt af hvor mange områder der skal fedtsuges. Du får lagt lokalbedøvelse i huden, hvor snittene lægges og der sprøjtes saltvand med adrenalin og lokalbedøvelse i det fedtvæv som skal fjernes. Når fedtsugning er overstået, sys de små huller i huden sammen og du får anlagt plaster (micropore) på huden.

Efter operationen:

Opvågning:

Har du været i fuld beøvelse ligger du til opvågning på din sengestue, hvor du observeres af vores opvågningssygeplejerske. Anæstesi lægen ordinerer smerte- og kvalmestillende medicin. Lokalbedøvelsen virker i 4-6 timer og man har sjældent meget ondt når man vågner op. Efter et par timers sengeleje er man som regel frisk nok til at komme ud af sengen og få lidt at spise og drikke.

Udskrivelse:

4-6 timer efter operationen er næsten alle klar til at blive udskrevet. Du skal hentes af en pårørende og må ikke være alene i det første døgn efter operationen. Har du ikke mulighed for dette, kan indlæggelse på klinikken arrangeres.

Bandage & plaster:

Du skal efter operationen bære en komprimerende bandage ud for de områder du er blevet fedtsuget, denne skal du anvende i 3-4 uger døgnet rundt og yderligere 4 uger i dagtid. Vi anbefaler at du benytter microporeplaster på arrene i 3 måneder.

Smerteplan:

Du får en smerteplan med hjem som instruerer dig i hvilken og hvor meget smertestillende medicin du skal tage. Vi giver medicin med til de første par dage og der bliver udstedt elektronisk recept, som kan benyttes på alle apoteker.

Smerter:

Man vil have lette forbigående smerter, i de første dage efter operationen og man kan have behov for smertestillende medicin. I langt de fleste tilælde er det tilstrækkeligt med Pinex.

Kontrol, trådfjernelse og plaster:

Du skal til kontrol efter 10-14 dage, hvor trådene afklippes. Der planlægges her tid til 3 måneders kontrol

Fysisk aktivititet:

Det er vigtigt at du lytter til din krop og undgår at lave bevægelser der gør ondt. 

Sport: Du kan gradvist begynde at træne efter 2-3 uger motionscykel. Undgå dog belastning af de opererede områder. Løb og  vægttræning efter4 uger. Start stille og roligt ud og øg vægt/intensiteten uge for uge. Hvis det opererede område bliver spændt efter en træning er du gået for tidligt eller hårdt i gang, hold da en uges pause før du træner igen.

Bilkørsel: Du må ikke køre bil så længe du har smerter, du skal kunne reagere normalt.

Sol: Beskyt arret mod sollys vha solcreme faktor 30 eller derover, særligt i det første år.

Arbejde: Du kan forvente at genoptage stillesiddende arbejde efter 2-3 dage. Fysisk krævende arbejde kan genoptages efter 2-3 uger.

Bad: Du kan bade dagen efter operationen, plastret kan tåle at blive vådt, tør det med håndklæde eller hårtørrer.

Følgevirkninger og risici:

Føleforstyrrelser:

I de første måneder efter operationen er det normalt at opleve forskellige føleforstyrrelser i form af stikken, prikken og jag.

Blødning:

Det er normalt at du i dagene efter operationen kan udvikle blå mærker, men en operationskrævende blødning er derimod sjælden..

Infektion:

Der kan opstå en overfladisk sårinfektion som er kendetegnet ved rødme af huden, typisk omkring arret og behandles effektivt med antibiotika.

Ar:

Arrene er umodne (røde) op til de første 12 måneder efter operationen, hvorefter de bleger af. En sjælden komplikation (under 1 %) er en overreaktivt arvævsdannelse som giver et tykt og uskønt ar.